Projekt „Gospodarka z si┼é─ů koni“ 

Pferd

W marcu 2005 IHK-Projektgesellschaft mbH z Frankfurtu nad Odr─ů powo┼éa┼éa do ┼╝ycia projekt turystyczny pod has┼éem „Gospodarka z si┼é─ů koni“. Ten jedyny w swoim rodzaju projekt przeprowadzany na terenie Euroregionu Pro Europa Viadrina, ma za zadanie wspieranie ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw turystyki konnej w rejonach przygranicznych, czyli w MOL – Märkisch-Oderland, LOS – Oder- Spree, Frankfurtu nad Odr─ů po stronie niemieckiej i województwa Lubuskiego po stronie polskiej. Wyj─ůtkowo┼Ť─ç tego przedsi─Öwzi─Öcia polega przede wszystkim na tym, ┼╝e k┼éadzie ono nacisk na stworzenie mi─Ödzynarodowych struktur turystycznych i wspó┼épracy polsko – niemieckiej w zakresie turystyki konnej.

Ten dwuletni projekt jest dofinansowywany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej z Funduszu INTERREG IIIA i koncentruje si─Ö na dzia┼éaniach w kierunku „Wspó┼épracy i wspierania ma┼éych i ┼Ťrednich przedsi─Öbiorstw“

Przy tworzeniu planu, jak i podczas realizacji projektu sformu┼éowane zosta┼éy nast─Öpuj─ůce cele:

D┼éugotrwa┼ée wspieranie przedsi─Öbiorstw zwi─ůzanych z turystyk─ů konn─ů
Pomoc i wspieranie przedsi─Öbiorstw przy tworzeniu i ulepszaniu ofert turystycznych przy szerszej wspó┼épracy z:
innymi o┼Ťrodkami turystyki konnej i innymi oferentami turystycznymi
instytucjami, organizacjami marketingowo – turystycznymi
Tworzenie transgranicznych kooperacji i sieci wspó┼épracuj─ůcych o┼Ťrodków konnych
Wzmocnienie znaczenia turystyki konnej jako ga┼é─Özi gospodarczej i jednocze┼Ťnie zwi─Ökszenie znaczenia obszaru „Przyodrza“ jako terenu dobrze rozwini─Ötej turystyki konnej

W celu osi─ůgni─Öcia postawionych celów, podejmowanych jest szereg dzia┼éa┼ä, szkole┼ä, akcji promocyjnych itp.

Oto kilka przyk┼éadów:

Reklama w turystyce odgrywa znacz─ůc─ů rol─Ö I jednocze┼Ťnie wymaga du┼╝ych nak┼éadów finansowych. Dlatego te┼╝ jednym z zada┼ä jest wsparcie wszystkich ch─Ötnych przedsi─Öbiorstw zwi─ůzanych z turystyk─ů konn─ů I bior─ůcych udzia┼é w projecie w ich dzia┼éalno┼Ťci marketingowej.

W ramach Public Relations zosta┼éy umieszczone og┼éoszenia o┼Ťrodków konnych z regionu w katalogu turystycznym, specjalizuj─ůcym si─Ö w turystyce konnej.

Aktualnie opracowywana jest broszura I strona internetowa www.reiten-ohne-grenzen.de prezentuj─ůce stadniny, ich oferty turystyczne jak I oferty regionu.

W celu rozpowszechnienia projektu, a co za tym idzie ofert turystyki konnej regionu Pro Europa Viadrina prezentowane s─ů one regularnie na targach turystycznych. Zadanie to przej─Ö┼éy stowarzyszenia turystyczne regionu, które s─ů partnerem w projekcie.

W najbli┼╝szym czasie planowane jest zamieszczenie og┼éosze┼ä lub artyku┼éów informacyjno-reklamowych w czasopismach turystycznych w celu zwrócenia uwagi turystow nie tylko z regionu, ale z ca┼éych Niemiec na wyj─ůtkow─ů atrakcyjno┼Ť─ç regionu Pro Europa Viadrina. Specjalno┼Ťci─ů I jednocze┼Ťnie kart─ů przetargow─ů regionu na rynku turystyki konnej jest umo┼╝liwienie ch─Ötnym turystom sp─Ödzenia aktywnego urlopu w siodle po obu stronach granicy.

Wydanie dwuj─Özycznego: polsko-niemieckiego s┼éownika ko┼äskiego „Pferdefibel“ i opracowanie strony internetowej, ma pomóc w nawi─ůzaniu mi─Ödzynarodowych kontaktów i kooperacji, jak równie┼╝ w rozpowszechnieniu ofert zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

W celu wzmocnienia przedsi─Öbiorstw turystyki konnej na rynku turystycznym, przeprowadzanych jest szereg dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu podnoszenie kwalifikacji ich w┼éa┼Ť-cicieli i wspó┼épracowników. W tym celu regularnie przeprowadzane s─ů warsztaty, seminaria szkoleniowe i konferencje o tematyce weterynaryjno - medycznej, prawno – ekonomicznej i ogólnogospodarczej. Dzia┼éania te powinny u┼éatwi─ç I ostatecznie umo┼╝liwi─ç powstawanie sieci informacjynych i kooperacyjnych, wspó┼épracy regionalnej ale równie┼╝ mi─Ödzynarodowej. Oprócz tego, dzia┼éania te maj─ů s┼éu┼╝y─ç udoskonalaniu jako┼Ťci proponowanych produktów i us┼éug turstycznych.

Szkolenia w zakresie komputerowym maja natomiast umo┼╝liwi─ç przedsi─Öbiorstwom prezentuj─ůcym swoje oferty w internecie, samodzielne uaktualnianie swoich ofert i wprowadzanie zmian zgodnie z potrzebami.

Poniewa┼╝ w marcu 2007 projekt dobiegnie ko┼äca, konieczne jest stworzenie struktur, które w dalszym ci─ůgu, równie┼╝ po zako┼äczeniu projektu, b─Öd─ů dba┼éy o kontynuacj─Ö rozpocz─Ötych dzia┼éa┼ä i dalszy rozwój turystyki konnej w regionie Pro Europa Viadrina. W tym celu planowane jest powo┼éanie stowarzyszenia, które zrzesza─ç ma nie tylko przedsi─Öbiorstwa turystyki konnej z Niemiec, i z Polski, ale równie┼╝ innych turystyczych us┼éugodawców, jak hoteli, gastronomii, kowali, garbarzy itp.

Stworzona dzieki projektowi baza do┼Ťwiadcze┼ä i kooperacji powinna umo┼╝liwi─ç powo┼éanie do ┼╝ycia lub usprawnienie ju┼╝ istniej─ůcych struktur i organizacji, które b─Öd─ů aktywnie i konsekwentnie pozyskiwa─ç nowych klientów, a dzi─Öki coraz lepszym produktom i us┼éugom równie┼╝ tych klientow przywi─ůzywa─ç do regionu i proponowanych, atrakcyjnych ofert.